Lời Phê .com

Nơi tạo một website tồn tại vĩnh viễn giúp các vị GiamKhao.com cho lời phê một cách trang trọng và ẩn danh

Một dự án được ươm mầm tại QuocKhi.com

Giới thiệu

Để giúp các vị GiamKhao.com tránh sự mua chuộc hoặc đe dọa từ thí sinh thì LoiPhe.com sẽ tạo một website độc lập để các giám khảo đăng lời phê của mình gửi vào các biểu mẫu bình bầu. Website độc lập này sẽ có tối đa hai tên miền sử dụng đồng thời.

Nếu bạn có tentuoi.comYourName.tentuoi.com trở thành một GiamKhao.com thì sẽ được quản trị một website độc lập tồn tại vĩnh viễn với tối đa hai tên miền dùng đồng thời là YourName.loiphe.com1234.loiphe.com trong đó YourName trùng YourName.tentuoi.com còn 1234 là một số ngẫu nhiên bí mật mà chỉ bạn và bộ phận IT của LoiPhe.com biết. Khi đăng ký bạn có thể tùy chọn sử dụng một trong hai hoặc cả hai tên miền này.

Tức là, tùy theo hoàn cảnh mà bạn có thể dùng một trong hai tên miền trên để ẩn danh hoặc lộ diện. Nếu bạn gửi lời phê bằng tên miền YourName.loiphe.com tức là mọi người sẽ biết đó là lời phê của một GiamKhao.comYourName.tentuoi.com. Còn nếu bạn gửi lời phê bằng tên miền 1234.loiphe.com thì sẽ không ai biết lời phê đó là của GiamKhao.com nào.

Hiện tại LoiPhe.com chỉ tạo website cho GiamKhao.com nên nếu bạn muốn tạo website của loiphe.com thì phải đăng ký trở thành một GiamKhao.com